News & Events
In the News

เดลต้าลงนามข้อตกลง Premier Partner กับบิ๊กอิเล็กทริค เพื่อพัฒนา UPS และธุรกิจโซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย

Avtechguide

กรุงเทพ ฯ , 16 ธันวาคม 2564 – บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัท บิ๊กอิเล็กทริค โดยบริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด เพื่อแต่งตั้งให้เป็น Premier Partner เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของเดลต้าและธุรกิจโซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการ บิ๊กอิเล็กทริคจะช่วยส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ และเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ของเดลต้าไปสู่กลุ่มลูกค้าในตลาดระดับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยให้กลุ่มลูกค้าชาวไทยมีโซลูชันเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกด้านไอทีที่น่าเชื่อถือ มีความยืดหยุ่น และช่วยประหยัดพลังงานสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ทั้งยังรวมไปถึงการติดตั้งระบบไอทีแบบเบ็ดเสร็จเพื่อช่วยจัดการกับ Big Data พร้อมการสำรองพลังงานให้กับอุปกรณ์สำคัญสำหรับธุรกิจต่าง ๆ และการใช้งานภายในบ้านสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปในประเทศไทย...

16 December 2021

ดัชนี DJSI 2021 : บริษัทไทย 25 แห่งติดอันดับโลก

Prachachat

25 บริษัทไทยผงาด บนดัชนี DJSI 2021 DELTA มาแรงติด World ขณะที่ BJC, BDMS ติด Emerging Markets

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) ได้ประกาศรายชื่อและทบทวนรายชื่อบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก “ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices-DJSI)” ประจำปี 2021 ซึ่งมีบริษัทไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกถึง 25 บริษัท

โดยในปีนี้มี “บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA)” ได้รับการจัดอันดับในกลุ่มดัชนี DJSI World และ DJSI Emerging Markets เป็นปีแรก ขณะที่ “บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)” และ “บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)” ได้รับการจัดอันดับในกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets เป็นปีแรกเช่นกัน...

13 November 2021

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก FTSE4Good 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

TechHub

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good Index Series ปีที่ห้าติดต่อกัน จากการประเมินเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 โดยผู้จัดทำดัชนีระดับโลกอย่าง ฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell)

FTSE Russell ได้รับรองว่าเดลต้า ประเทศไทยผ่านการประเมินอย่างอิสระตามเกณฑ์ FTSE4Good และสามารถสร้างผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดของดัชนี FTSE4Good Index Series ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งดัชนี FTSE4Good ถูกใช้สำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หลายประเภทเพื่อพิจารณาและประเมินการลงทุนที่มีความรับผิดชอบและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

เดลต้า ประเทศไทย เป็นพลเมืองบรรษัทระดับโลก (Corporate Citizen) ที่ร่วมสนับสนุนการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: UNSDG) และเป้าหมายการลดคาร์บอน RE100 โดยบริษัทขับเคลื่อนประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย...

29 October 2021

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก FTSE4Good 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำความเป็นเลิศ

Extreme IT

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 25 ตุลาคม 2564 – บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good Index Series ปีที่ห้าติดต่อกัน จากการประเมินเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 โดยผู้จัดทำดัชนีระดับโลกอย่าง ฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell)

FTSE Russell ได้รับรองว่าเดลต้า ประเทศไทยผ่านการประเมินอย่างอิสระตามเกณฑ์ FTSE4Good และสามารถสร้างผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดของดัชนี FTSE4Good Index Series ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งดัชนี FTSE4Good ถูกใช้สำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หลายประเภทเพื่อพิจารณาและประเมินการลงทุนที่มีความรับผิดชอบและผลิตภัณฑ์อื่นๆ...

25 October 2021

เดลต้า-อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์-โซล่าเอดจ์ เดินหน้าพลังงานสีเขียว

Bangkok BiZ News

นายกิตติศักดิ์ เงินงอกงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบพลังงาน บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและให้บริการโซลูชั่นสำหรับการบริหารจัดการพลังงานและการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า แม้สถานการณ์โควิด-19 อาจทำให้การลงทุนด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน เช่น สถานียานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Station อาจล่าช้าไปบ้าง แต่ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง และจากการที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านพลังงานสู่ความยั่งยืนมากขึ้น ทำให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ หันมาให้ความสำคัญ ศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เดลต้าฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และ บริษัท โซล่าเอดจ์ เทคโนโลยี จำกัด รวมทั้ง พันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK AND PUMPS & VALVES ASIA 12021 (ASEW & PVA) - Virtual Edition ระหว่างวันที่ 14-16 ต.ค.2564 บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมด้านพลังงานได้อย่างตรงจุด เปิดโอกาสที่บริษัทชั้นนำจากทั่วโลก ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นำเสนอความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน โดยเดลต้าได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในเรื่อง โซลาร์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ สถานียานยนต์ไฟฟ้าและโซลูชั่นด้านพลังงานอื่นๆ ที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดมาจัดแสดง อาทิ โมเดลใหม่ของ Solar Energy นวัตกรรมด้านการผลิต Battery เป็นต้น

Delta Automotive Electronics & EV Charging

09 October 2021