โซลูชันพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Solutions)

ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานหมุนเวียน เดลต้าได้ผสานการสร้าง การแปลง การจัดการ และการจัดเก็บพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของลูกค้า โดยการเปลี่ยนพลังงานกริด พลังงานหมุนเวียน และพลังงานแบตเตอรี่ อีกทั้ง เรายังมีอุปกรณ์จัดเก็บพลังงาน เช่น เซลล์ โมดูล (24V, 48V) ตู้ (ในร่มและกลางแจ้ง) และตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการใช้งานที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และสาธารณูปโภค

เดลต้าให้บริการ การจัดหา การจัดตั้ง การก่อสร้าง (EPC) แผงโซล่าเซลล์แบบมืออาชีพและครบวงจร เพื่อช่วยลูกค้าสร้างระบบที่หลากหลายทั้งบนชั้นดาดฟ้า กราวด์ขนาดใหญ่ และนอกกริด

รายการหมวดหมู่