Building Automation

ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
(Building Automation)

เดลต้าให้บริการการควบคุมอาคารแบบครบวงจรรวมถึงการตรวจจับการควบคุมผลิตภัณฑ์การจัดการแผนโครงการและบริการออกแบบตลอดจนวิศวกรรมระบบและการบำรุงรักษา แพลตฟอร์มแบบเปิดที่ปรับขนาดได้จะรวมการตรวจสอบและควบคุมระบบอาคารทั้งหมดเช่นระบบปรับอากาศแสงสว่างระบบเครื่องกลไฟฟ้าระบบเฝ้าระวังและระบบดับเพลิงและ การบรรจบกันและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ IoT ระบบแบ็กเอนด์ (Back-End) ที่เดลต้านำเสนอช่วยให้ลูกค้าใช้การจัดการอาคารอัจฉริยะได้อย่างง่ายดาย