การดำเนินงานด้านความยั่งยืน
Greenhouse Gas Inventory Report
Filename Download
Greenhouse Gas Inventory Report 2019 Download 2,264.7 KB
Greenhouse Gas Inventory Report 2018 Download 746.1 KB
Greenhouse Gas Inventory Report 2017 -
Greenhouse Gas Inventory Report 2016 -
Greenhouse Gas Inventory Report 2015 Download 539.3 KB
Greenhouse Gas Inventory Report 2014 Download 538.4 KB
Greenhouse Gas Inventory Report 2013 Download 539.4 KB
Greenhouse Gas Inventory Report 2012 Download 537.7 KB
Greenhouse Gas Inventory Report 2011 -
Greenhouse Gas Inventory Report 2010 Download 818.2 KB