โลจิสติกส์และการขนส่ง

โซลูชันระบบอัตโนมัติของเดลต้าสำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ใช้ความเป็นเส้นตรงของแสง เนื่องจากช่องส่องสว่างได้รับการป้องกันเซนเซอร์ตรวจจับพื้นที่ ประเภทการสื่อสาร AS ซีรี่ส์จะตรวจจับตำแหน่งและปริมาณที่ป้องกันเพื่อคำนวณขนาดและจุดกลางของพัสดุและส่งข้อมูลไปยัง PLC เพื่อการกระจายพัสดุ จากข้อมูลนี้ PLC จะสั่งให้มอเตอร์ AC และระบบเซอร์โวควบคุมความเร็วและตำแหน่งในการลำเลียง

การทำงานสำหรับการสแกนบาร์โค้ดและการจัดเรียงพัสดุในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์นั้นใช้แรงงานมากและอาจไม่มีประสิทธิภาพ

โซลูชันระบบอัตโนมัติของเดลต้าสำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ใช้ความเป็นเส้นตรงของแสง เนื่องจากช่องส่องสว่างได้รับการป้องกันเซนเซอร์ตรวจจับพื้นที่ ประเภทการสื่อสาร AS ซีรี่ส์จะตรวจจับตำแหน่งและปริมาณที่ป้องกันเพื่อคำนวณขนาดและจุดกลางของพัสดุและส่งข้อมูลไปยัง PLC เพื่อการกระจายพัสดุ จากข้อมูลนี้ PLC จะสั่งให้มอเตอร์ AC และระบบเซอร์โวควบคุมความเร็วและตำแหน่งในการลำเลียง

Product Enquiries

เพื่อป้องกันจดหมายขยะ ทางบริษัทจะไม่สามารถตอบกลับอีเมลส่วนบุคคลฟรีจากเว็ป กรุณาระบุที่อยู่อีเมลของบริษัทของท่าน ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ

* Please complete all required fields.