โซลูชันพลังงานโทรคมนาคม

เดลต้าเป็นผู้ให้บริการพลังงานโทรคมนาคมสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลกหลายราย โซลูชันการจัดการพลังงานของเราประกอบไปด้วยด้วย ระบบควบคุมการจัดการ และระบบทำความเย็นเพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับ Base Transceiver Stations (BTS) ในกรณีที่พลังงานไม่พร้อมใช้งาน โซลูชันพลังงานไฮบริดของเราจะรับรองพลังงาน โทรคมนาคมโดยการรวม พลังงานลมและแสงอาทิตย์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล และเซลล์เชื้อเพลิงProduct Enquiries

เพื่อป้องกันจดหมายขยะ ทางบริษัทจะไม่สามารถตอบกลับอีเมลส่วนบุคคลฟรีจากเว็ป กรุณาระบุที่อยู่อีเมลของบริษัทของท่าน ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ

* Please complete all required fields.