โซลูชันการจัดการพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ

โซลูชันการจัดการพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ

พลังงานที่ถูกผลิตขึ้นในโรงงานไฟฟ้าจะถูกนำไปแปลงกริดและแจกจ่ายผ่านโครงข่าย (กริด) และจะส่งมอบให้กับผู้บริโภคในหลากหลายสถานที่ เช่น โรงงาน อาคารพาณิชย์ และครัวเรือน แม้ว่าการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าระหว่างการจ่าย การแปลง และการบริโภคจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เดลต้าจึงมุ่งมั่น ใส่ใจปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานตลอดมา

โซลูชันเดลต้า PV เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในด้านการผลิตได้ ซึ่งโซลูชันเหล่านี้จะรวมไปถึง 1.โซล่าร์ อินเวอร์เตอร์ (เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์) สำหรับติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม 2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระดับ เมกะวัตต์ขึ้นไปที่มีประสิทธิภาพของระบบสูงสุดถึงร้อยละ 98.8 และ 3. แพลตฟอร์มมอนิเตอร์ควบคุมข้อมูลบนพื้นฐานคลาวด์

โซลูชันกักเก็บพลังงานของเดลต้า จะคอยควบคุมและจ่ายไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด โซลูชันนี้ประกอบไปด้วยระบบปรับกำลังไฟฟ้า (PCS) ที่จัดการการควบคุมและจ่ายไฟฟ้า ระบบจัดเก็บแบตเตอรี่ของปัจจัยและขนาดที่หลากหลาย ระบบควบคุม และระบบจัดการพลังงานสำหรับจัดการพลังงานและอุปกรณ์เชื่อมต่อ

โซลูชันเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV ของเดลต้าประกอบด้วย เครื่องชาร์จไฟกระแสสลับ AC Chargers เครื่องชาร์จไฟกระแสตรง DC Chargers และระบบหลังบ้านสำหรับผู้ให้บริการเพื่อบริหารจัดการสถานีชาร์จของท่าน

เดลต้าได้นำประโยชน์จากการใช้งานเทคโนโลยี IoT เพื่อส่งมอบโซลูชันด้านการบริหารจัดการพลังงาน DeltaGrid® (DeltaGrid® Energy Management Solution) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการใช้พลังงานทั่วทั้งโครงข่ายเพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT กับโครงสร้างพื้นฐานส่วนอื่น ๆ

และยิ่งไปกว่านั้น เดลต้าสามารถผสานรวมระบบต่าง ๆ และมอบโซลูชันแบบครบวงจรที่เหมาะสมกับระบบที่ท่านต้องการได้ เดลต้าหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือท่านในการแก้ไขปัญหา

Smart Energy Solutions

รายการหมวดหมู่