สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ

สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ

ย่นเวลาชาร์จเพื่อการเดินทางที่สำคัญ

icon   เพิ่มมูลค่าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม

ผสานสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV charging) ร่วมกับธุรกิจคุณจะช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับธุรกิจของท่านได้ อาทิ ธุรกิจปั๊มน้ำมัน หรือ บริการสาธารณูปโภค

icon   นำจ่ายพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมการกักเก็บพลังงานและพลังงานหมุนเวียนเข้ากับธุรกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพพลังงานสูงสุดและลดต้นทุนค่าไฟฟ้า

icon   จัดการเครื่องชาร์จและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

จัดสรรต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน แสดงศักยภาพของจุดบริการชาร์จ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคอย่างไร้กังวล

Selection Guide

Solution Introduction

EV Charging at Your Charging Station

25–150-kW DC Fast Chargers

25–150-kW DC Fast Chargers

Meet the needs of different service levels

All of our DC fast chargers are designed to meet the charging requirements of parking spaces, charging stations, and intercity charging stations.

Fast Charging with Energy Storage System

Fast Charging with Energy Storage System

Dispatch power flexibly while eliminate the impact on the grid

Public fast-charging stations with energy storage systems allow network operators and grid owners to dispatch power flexibly while ensuring low impact on the grid.

EV Infrastructure Management System

EV Infrastructure Management System

Maximize the profitability of charging networks

Providing charging sessions and energy management for distributed site management ensures high charging performance and availability.

High Efficiency with Low Standby Power

High Efficiency with Low Standby Power

Ensure low operation and energy consumption costs

High AC/DC conversion efficiency and low standby power help operators to save on daily operation and electricity costs.

Future-Proof User Authentication

Future-Proof User Authentication

Enable membership and billing management

Our chargers provide interoperability with third-party transaction management systems by leveraging a built-in RFID reader and/or credit card reader. They are also ISO 15118-compliant for advanced user authentication.

Learn from Our Case Studies

Delta EV Charging Station Yokohama, Developed as a New Business Model for Service Stations

Delta EV Charging Station Yokohama, Developed as a New Business Model for Service Stations

Developed with Idemitsu Kosan as a New Business Model for Service Stations, to Assist the City Government’s Disaster Response.

Delta Supports BKK with Fast Charging Stations in Nordic Region

Delta Supports BKK with Fast Charging Stations in Nordic Region

BKK is the largest renewable energy company in Western Norway and lead the way in developing climate-friendly energy and innovative infrastructure solutions since 1920. Together with their partners and the authorities, they aim towards a fully electric Norwegian society. BKK has several locations with rapid charging stations in Norway. Delta has established long relationship with BBK by providing over 200 High Power Fast Charging units in Nordic region.

Delta Supports MER (GronnKontakt) with Fast Charging Stations for Multiple Shared Locaiton

Delta Supports MER (GronnKontakt) with Fast Charging Stations for Multiple Shared Locaiton

MER (Gronn Kontakt) is an electric vehicle charging company owned by Statkraft, Europe’s largest renewable energy generator and a global player in sustainable, clean energy. In the UK since 2006, Statkraft operates renewable production facilities such as as electric vehicle services.Delta has established strong relationship with the company by providing more than thousands units in order to supports sustainable electric vehicle charging network.

Delta’s AC Wallbox with Public Transportation Card Authorization in Taipei Public Parking Space

Delta’s AC Wallbox with Public Transportation Card Authorization in Taipei Public Parking Space

At public parking spaces in Taipei, 156 sets of Delta AC chargers were installed across 79 sites to meet the daily charging requirements of EV drivers.Public transportation cards facilitate user authorization and the site management system allow operators to remotely manage user profiles, charging sessions, and vehicle charger status.

Delta Provides Fast DC EV Charging Solution to Singaporean Land Transport Operator ComfortDelGro

Delta Provides Fast DC EV Charging Solution to Singaporean Land Transport Operator ComfortDelGro

Delta deployed its Ultra Fast Charger to ComfortDelGro, a leading land transport operator in Singapore. This Ultra Fast Charger unveiled on 1 July 2020 is the first of its kind in Singapore and the nation’s fastest public commercial DC charger for taxis and EV owners.