โซลูชันระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ

ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันอาคารอัจฉริยะ เดลต้าได้พัฒนาเทคโนโลยีอาคารอัตโนมัติขั้นสูงตามวิสัยทัศน์ “อาคารอัจฉริยะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” เดลต้าได้ติดตั้งผลิตภัณฑ์และโซลูชันในอาคารมากกว่า 40,000 แห่งทั่วโลก มีพันธมิตรทางธุรกิจระดับภูมิภาคมากกว่า 660 ราย และฝ่ายบริการลูกค้าในกว่า 160 ประเทศ
โซลูชั่นการสร้างอาคารอัจฉริยะของเดลต้าขึ้นอยู่กับ Internet of Things (IoT) และได้ถูกออกแบบโดยการใช้แนวคิดหลักการมุ่งเน้นผู้คนที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ดี เดลต้ามีแพลตฟอร์มการจัดการอาคารที่รวมระบบย่อยทั้งหมดในอาคารและรับประกันความพร้อมใช้งาน เพื่อทำให้อาคารมีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น

product information

รายการหมวดหมู่