PV Solutions

PV โซลูชัน

โซลูชันแปลงกระแสไฟฟ้าของเดลต้า นั้นประกอบด้วยเครื่องโซล่าร์ อินเวอร์เตอร์ (เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์) สำหรับติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระดับเมกะวัตต์ขึ้นไปประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 98.8 โซลูชันของเรารองรับกริด ระบบจัดเก็บพลังงานแบบ Hybrid และมีแพลตฟอร์มมอนิเตอร์ควบคุมข้อมูลบนคลาวด์

โซลูชันเหล่านี้ได้รับการยอมรับและติดตั้งกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก พิสูจน์การทำงานได้ในหลากหลายระดับและใช้งานได้จริง

คุณสมบัติ
  • สามารถเลือกได้หลายขนาด/ระดับ ไม่ว่าจะเป็น สำหรับติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ หลังคาโรงงานอุตสาหกรรม หรือสเกลใหญ่ระดับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  • มีระบบการจัดเก็บพลังงาน (พลังงานแสงอาทิตย์) ที่สม่ำเสมอและเสถียร
  • มีแพลตฟอร์มการตรวจสอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนระบบคลาวด์พร้อมตัวจัดเก็บข้อมูลแบบไร้สายเพื่อการตรวจสอบจากระยะไกล
  • สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของธุรกิจ
แอพพลิเคชั่น
  • บนพื้นดิน
  • หลังคาอาคารพาณิชย์
  • หลังคาที่อยู่อาศัย
  • โรงจอดรถ
  • แบบลอยน้ำ
  • แบบผนวกโซล่าร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บนอาคาร
PV sSolutions