โซลูชันกักเก็บพลังงาน

โซลูชันกักเก็บพลังงาน

โซลูชันกักเก็บพลังงานของเดลต้า (Delta's ESS) สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายเช่น โรงผลิตไฟฟ้า, การส่งและการจ่ายไฟฟ้า หรือใช้ในระบบสาธาณูปโภค โซลูชันของเราสามารถ เพิ่มความเสถียรในระบบโครงข่าย (Grid) เมื่อสิ้นสุดการผลิตไฟฟ้า, ควบคุมกำลังไฟฟ้าระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, พลังงานทดแทน และตัวโหลดได้ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะช่วยลดแรงดันต่อระบบโครงข่าย (Grid) ที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน

สำหรับผู้ใช้งานในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมจะสามารถใช้ระบบกักเก็บพลังงานได้หลากหลาย อาทิ อาคารหรือโรงงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยการลดความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak shaving), การเปลี่ยนโหลด, การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยตนเองจากเครื่องแปลงไฟฟ้า PV, การตอบสนองตามความต้องการ, และการสำรองพลังงงานเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

คุณสมบัติ
  • ประสิทธิภาพในการปรับสภาพพลังงานให้สมดุลกับการจ่ายพลังงานสูง ทำให้พลังงานหมุนเวียนได้อย่างราบรื่น
  • เป็นอินเวอร์เตอร์เก็บพลังงานแบบสองทิศทาง ระบบแบบเตอรี่ สามารถสำรองพลังงานได้ มีตัวควบคุมและมีตัวจัดการระบบพลังงาน
  • ไลน์การผลิตระบบแปลงพลังงาน (PCS) อยู่ระหว่าง 100kW ถึง 3.7MW ซึ่งสามารถนำไปใช้เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ในรูปแบบต่าง ๆ ได้เพื่อกักเก็บพลังงานในรูปแบบที่หลากหลาย
แอพพลิเคชั่น
  • โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
  • โรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิม
  • ระบบส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
  • อาคารพาณิชย์
  • โรงงาน
  • สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
  • ไมโครกริด
energy-storage-solutions