โซลูชันเทคโนโลยีจัดการพลังงานบน IoT

โซลูชันเทคโนโลยีจัดการพลังงานบน IoT

DeltaGrid Energy IoT ของเดลต้า ขอนำเสนอระบบล้ำสมัย ที่ครอบคลุมโซลูชันต่างๆ เช่น การวัดค่า แสงสว่าง และโซลูชันการจัดการพลังงานแบบครบวงจรด้วยโมดูล Field Area Networking (FAN), อุปกรณ์เก็บรวบรวมข้อมูล (Data Concentrator Units, DCU), Head-End Systems (HES) และเกตเวย์ (Gateways) ท่านสามารถดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง NB-IoT, LTE, และเทคโนโลยีการสื่อสาร RF-mesh

ระบบการจัดการพลังงาน DeltaGrid เป็นซอฟต์แวร์หลักของโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของเดลต้า

ท่านสามารถรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้า การผลิตพลังงานหมุนเวียน และข้อมูลในส่วนอื่น ๆ ได้แบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังช่วยท่านพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับโครงข่ายไฟฟ้า เช่น ช่วยดูแลอัตราค่าไฟฟ้าตามเวลาที่ใช้หรือตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้การทำงานราบรื่น ยิ่งกว่านั้นยังสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ จากการผลิตพลังงานหมุนเวียนของตนเองได้ในอนาคต!