textiles

สิ่งทอ (Textile)

เสื้อผ้าสะท้อนถึงรสนิยมและตัวตนของแต่ละคนและสิ่งทอถูกนำมาใช้เพื่อสร้างเครื่องแต่งกาย ไม่ว่าจะเป็นเส้นใยธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งสองอย่างสามารถแปรรูปผ่านเครื่องจักรสิ่งทอและทำเป็นผ้าและทำเป็นเสื้อผ้าได้ อุตสาหกรรมแฟชั่นในปัจจุบันยังต้องการช่วงและคุณภาพของเนื้อผ้ามากขึ้น อุตสาหกรรมสิ่งทอให้ความสำคัญอย่างมากกับความถูกต้องและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในกระบวนการสิ่งทออัตโนมัติ

สำหรับการใช้งานเครื่องจักรสิ่งทอ ระบบอัตโนมัติของเดลต้า มีโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ปั่นฝ้ายครบชุดซึ่งเน้นการใช้พลังงานต่ำความเร็วสูงระบบอัตโนมัติและดิจิทัล ด้วยการใช้ PLC เป็นตัวควบคุมหลักตัวเข้ารหัสสำหรับการตรวจจับตำแหน่งไดรฟ์มอเตอร์ AC หรือเซอร์โวไดรฟ์ AC สำหรับการควบคุมการเคลื่อนไหวสามารถตอบสนองความต้องการด้านสิ่งทอของการ ควบคุมแรงดึงความเร็วสูงและความแม่นยำสูงและการควบคุมการซิงโครไนซ์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์โดย HMI เพื่อควบคุมการควบคุมอุณหภูมิและการตรวจจับกระบวน การผลิตซึ่งสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเครื่องชุบเครื่องฟอกและย้อมสีเครื่องซักผ้าเครื่องย้อมสีจิ๊กและเครื่องพิมพ์ผ้าดิบ เดลต้าต้องการช่วยคุณเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ดีที่ สุดเพื่อประหยัดพลังงานและยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอต่อไป