Power Quality Management

การจัดการคุณภาพไฟฟ้า
(Power Quality Management)

อุปกรณ์ไฟฟ้าสมัยใหม่มักถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมและธุรกิจเชิงพาณิชย์ ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมล่าสุดและการปรับปรุงทางเทคโนโลยี ผู้คนต้องการความเสถียรของพลังงาน ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามในขณะที่อุปกรณ์อัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสะดวกสบาย แต่ก็ก่อให้เกิดมลพิษต่อโครงข่ายไฟฟ้าและทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้า วิธีรักษาคุณภาพไฟฟ้าให้คงที่กลายเป็นกุญแจสำคัญในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพไฟฟ้าที่ดีช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์โดยหลีกเลี่ยงการใช้งานเกินระบบที่ทำให้อุปกรณ์เสียหายและที่สำคัญ ที่สุดคือช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าดับและประหยัดค่าซ่อม

การจัดการพลังงานสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์อุตสาหกรรมต่างๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าเช่นอินเวอร์เตอร์ เครื่องเชื่อมและเครื่องทำความร้อนในโรงงาน แสงสว่างในอาคาร UPS HVAC MRI และเครื่องเอ็กซ์เรย์ในโรงพยาบาลสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและอื่นๆ การใช้อุปกรณ์เหล่านี้มีผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและสร้างกระแสไฟฟ้าที่ไม่ใช่เชิงเส้นซึ่งจะเพิ่มอัตราความล้มเหลวของอุปกรณ์ค่าบำรุงรักษา และการใช้พลังงาน เดลต้าได้เปิดตัว Active Power Filter APF2000 Series และ Static Var Generator SVG2000 ซึ่งสามารถกรองฮาร์มอนิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและชดเชยกระแสรี แอกทีฟเพื่อปรับปรุงตัวประกอบกำลังเพื่อคุณภาพพลังงานและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น แทนที่ความต้องการตัวเก็บประจุ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์บ่อยครั้งเนื่องจากอายุการใช้งานสั้น และยังช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาสายไฟร้อนเกินไป นอกจากนี้ปัจจัยด้านกำลังไฟฟ้าที่สูงจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของระบบสาธารณูปโภคสำหรับคุณภาพไฟฟ้าที่ไม่ดีและนำพลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ มาสู่โครงข่ายไฟฟ้า