Energy Management Systems

ระบบการจัดการพลังงาน
(Energy Management System)

ระบบการจัดการพลังงานสามารถเพิ่มผลผลิตและขยายการผลิต ในขณะเดียวกันก็ลดการใช้พลังงานในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ หลังจากใช้ระบบการจัดการพลังงานลูกค้ สามารถดำเนินการวางแผนพลังงานประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การวิเคราะห์ การบริโภคอุปกรณ์ และการจัดการระบบเพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้นและมีข้อมูลดีขึ้นโดยการให้ข้อมูลที่ทันสมัย สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรลดต้นทุนการดำเนินงานโดยรวมเพิ่มผลกำไร เร่งการเติบโต และเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์

ระบบการจัดการพลังงานของเดลต้าเป็นระบบประหยัดพลังงานซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการใช้พลังงานและการวิเคราะห์โหลดได้ทันที รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและวิเคราะห์การใช้พลังงานของแต่ละอุปกรณ์และระบบ สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและคุณภาพไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงานที่มากขึ้น