เกี่ยวกับเรา
กลุ่มบริษัทในเครือ

กลุ่มบริษัทในเครือ

ทีมงานด้านการขายและการสนับสนุนทางเทคนิคของบริษัทฯมีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วโลกทั้งในทวีปเอเชีย อเมริกา และยุโรป โดยการทำงาน จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกลางด้านการออกแบบทางวิศวกรรมตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาในระหว่างขั้นตอนการออกแบบจนกระทั่งถึงการ ผลิต นอกจากนี้กลุ่มเดลต้ายังใช้ระบบ SAP R/3 เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อและเชื่องโยงระบบงานกับลูกค้าและ ซัพพลายเออร์ต่างๆ ทั่วโลก

ด้วยกลยุทธ์การเป็นพันธมิตรกับผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก กลุ่มเดลต้าจึงได้มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าชั้นนำให้แก่กลุ่มธุรกิจดังกล่าวด้วยต้นทุนที่ เหมาะสมและคุณภาพสูงสุด รวมทั้งทุ่มเทเพื่อให้บริการครอบคลุมทั้งในด้านการออกแบบ ผลิต จัดส่ง รวมไปถึงการบริการต่างๆ โดยจะให้การ สนับสนุนทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ตลอดจนดูแลลูกค้าทั่วทุกมุมโลกให้ได้รับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน

กลุ่มบริษัทในเครือ

(Click on location for more information)