January 18, 2019

การไฟฟ้านครหลวงเยี่ยมชมโซลูชั่นอัจฉริยะและกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของเดลต้า

สมุทรปราการ ประเทศไทย วันที่ 18 มกราคม 2562 – บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ 23 ท่านจากการไฟฟ้านครหลวง นำโดย นายจุมภฎ  หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาการไฟฟ้านครหลวง ณ  สำนักงานใหญ่เดลต้า สมุทรปราการ โดยเป็นผู้จัดหากระแสไฟฟ้าให้แก่พื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมมือกับเดลต้าร่วมแบ่งปันแนวคิดและสาระความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมและกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน

นายยงยุทธ์ ภักดวงจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนและให้ภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ หลังจากนั้น นายกิตติศักดิ์ เงินงอกงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้อภิปรายถึงโซลูชั่นส์สีเขียวของเดลต้า ได้แก่ โซล่าร์อินเวอร์เตอร์ ที่ใช้สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนดาดฟ้าของบริษัทฯ และโซลูชั่นใหม่การจัดเก็บพลังงานของเดลต้า ถัดมา นายเกษมสันต์ เครือธร ผู้จัดการอาวุโสภูมิภาคด้านระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมได้นำเสนอโซลูชั่นส์ระบบอัตโนมัติและแชร์ความสำเร็จ 3G Cloud ของเดลต้าช่วยควบคุมปั้มน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางปู

หลังจากการนำเสนอโซลูชั่นของเดลต้า นางสาวอรทิพย์ อ้อทอง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน แชร์กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเดลต้า ประเทศไทย และรายงานวิธีการและเชิญชวนคณะผู้แทนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจกรรมสร้างสุขในสถานที่ที่ทำงาน คณะผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิธีการขับเคลื่อนการดำเนินงานและส่งเสริมการสร้างวิถีชีวิตในองค์กร ในตอนท้ายของการเยี่ยมชม การไฟฟ้านครหลวงได้ชี้แจงแผนงานที่จะปรับปรุงและเพิ่มการผลิตพลังงานทางเลือก ลดอาศัยการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลและยินดีที่จะร่วมมือกับเดลต้าในการปฏิบัติงาน

เดลต้าใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นส์สีเขียวและส่งเสริมความร่วมมือของพลเมืองในประเทศไทย บริษัทฯยินดีร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงที่จะเติมเต็มพันธกิจของบริษัทฯ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม พลังงานสะอาด และมีประสิทธิภาพเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

SHARE THIS ARTICLE
Other News
1/2

© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.