July 27, 2017

เดลต้าฯ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยบริษัทฯ เชื่อว่านักศึกษาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาของประเทศ กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเป็นหนึ่งกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ เพื่อชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของสังคมที่ดีขึ้น เดลต้าฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อนักศึกษาเหล่านี้ ที่เลือกร่วมงานกับเรา หลังสำเร็จการศึกษา

นาย คลิฟฟ ฟานน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จำนวนทั้งหมด 17 ทุน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จ. สมุทรปราการ และนายเอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ในงาน ผู้รับทุนการศึกษาจากคณะต่างๆก็ได้แสดงความขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือในโอกาสทางการศึกษานี้
Other News
1/3

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.