ข่าวสารและกิจกรรม
Blog & eBook

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเดลต้า ตอนที่ 4: ก้าวสู่เส้นทางคาร์บอนเป็นศูนย์ในยุค RE100

 

ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนระดับภูมิภาคและองค์กรระดับโลก กลยุทธ์และการดำเนินงานด้าน SD ของเดลต้า ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อให้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ของโลก การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในปัญหาเร่งด่วนที่สุดแห่งยุค และเดลต้าได้รับมือกับปัญหานี้ด้วยการเข้าร่วมโครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง EV100 และ RE100 โดย Climate Group

ในตอนที่ 4 ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเดลต้า เราจะมาชมการดำเนินงานของเดลต้าอย่างใกล้ชิดในการมุ่งสู่เป้าหมาย RE100 ด้านพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2573 อย่างมุ่งมั่น มาชมเส้นทางของเดลต้าสู่ RE100 ไปด้วยกัน:

 1. การเปิดเผยข้อมูล ESG ต่อ TCFD
 2. การเข้าร่วม EV100 และ RE100
 3. กลยุทธ์การผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน

การเปิดเผยข้อมูล ESG ต่อ TCFD

Delta-ESG

ในตอนก่อนหน้านี้ เราได้พูดถึงแล้วว่าสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจประจำวันของเดลต้าอย่างไร การพัฒนาที่ยั่งยืน (SD) ของเดลต้าเป็นการผสมผสานระหว่างกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) และวิธีการและแนวทางปฏิบัติ ESG ที่สามารถวัดผลและพิสูจน์ให้เห็นได้ ผลการดำเนินงาน ESG ที่โดดเด่นทำให้เรากลายเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันระดับโลก การดำเนินงานที่ยั่งยืน และท้ายที่สุดก็ได้รับใบอนุญาตทางกฎหมายและทางสังคมแก่เราในการดำเนินกิจการในประเทศไทย

ในปี 2015 รัฐมนตรีการคลังของกลุ่ม G20 และผู้ว่าการธนาคารกลางภายในคณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน (FSB) ได้จัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) เป้าหมายของ TCFD คือการพัฒนาการให้คำแนะนำสำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถส่งเสริมการลงทุนอย่างมีข้อมูลมากขึ้น เครดิต และการตัดสินใจพิจารณาประกันภัย และช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจระดับความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนในภาคการเงินและความเสี่ยงของระบบการเงินที่ส่งผลต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพอากาศได้ดียิ่งขึ้น

Delta ESG Report

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ กรุ๊ป เข้าร่วมโครงการริเริ่มที่ก้าวล้ำนี้ด้วยการเปิดเผยข้อมูลต่อ TCFD ครั้งแรกในปี 2017 ซึ่งในปีเดียวกันนั้น TCFD ได้เผยแพร่คำแนะนำการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับสภาพอากาศฉบับแรก ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถให้ข้อมูลที่ดีขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดสรรทุนอย่างมีข้อมูล โดยคำแนะนำของ TCFD มีเนื้อหาอยู่ทั้งหมดสี่ด้านที่แสดงถึงองค์ประกอบหลักในการดำเนินงานขององค์กร:

1. การบริหาร

การกำกับดูแลองค์กรด้านความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ

2. ยุทธศาสตร์

ผลกระทบที่เกิดขึ้นและที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวกับสภาพอากาศที่มีต่อธุรกิจ กลยุทธ์ และการวางแผนทางการเงินขององค์กร

3. การจัดการความเสี่ยง

กระบวนการที่องค์กรใช้เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ

4. การเชื่อมโยงและเป้าหมาย

การเชื่อมโยงและเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินและจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ

ในปี 2020 เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ได้เพิ่มคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีเพื่อความยั่งยืน (SASB) ลงไปในการเปิดเผยข้อมูล ESG ของเรา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ทีมงานพัฒนาความยั่งยืนของเดลต้า ประเทศไทย ได้ร่วมมือกันดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ และระบุความเสี่ยงสูงสี่ประการต่อไปนี้จาก 22 รายการความเสี่ยง:

 1. การเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ
 2. ข้อบังคับด้านพลังงานหมุนเวียน
 3. ความรุนแรงของสภาพอากาศที่เพิ่มขึ้น
 4. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบฝนและสภาพอากาศที่รุนแรง

การเข้าร่วม EV100 และ RE100

RE100

Climate Group เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอนดอนซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ตั้งแต่ปี 2014 Climate Group ได้เปิดตัวโครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญสามโครงการ ได้แก่ RE100 EV100 และ EP100 เดลต้าตระหนักถึงความสำคัญของการริเริ่มเหล่านี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเรา และได้เข้าร่วม EV100 ในปี 2018 และ RE100 ในต้นปี 2021

เดลต้าจากไต้หวันเป็นสมาชิกรายแรกที่เข้าร่วม EV100 และยังเป็นสมาชิกที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รายแรก ปีนี้เดลต้าได้เฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งสำคัญในการจัดหาเครื่องชาร์จ EV กว่า 1,000,000 เครื่องทั่วโลก ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 7.7 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงด้วยประสิทธิภาพการชาร์จไฟสูง

RE100 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสู่พลังงานสะอาดและมุ่งสู่กริดที่ไม่มีคาร์บอนทั่วโลก เดลต้าเป็นหนึ่งในสมาชิกกว่า 300 ราย รวมถึงบริษัทในไต้หวัน 6 แห่งที่มุ่งมั่นสู่ RE100 เพื่อนสมาชิก RE100 ของเราประกอบด้วยลูกค้าจำนวนมากที่เป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ โทรคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เราทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งด้วยความมุ่งมั่นเดียวกันในการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบหมุนเวียน 100%

เดลต้าได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร RE100 เพื่อดูแลความคืบหน้าไปเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของเรา คณะกรรมการบริหารชุดนี้มีคณะกรรมการบริหารของกลุ่มเดลต้า ซึ่งจะตรวจสอบเป้าหมายโดยรวมและความคืบหน้าในระดับภูมิภาค สำนักเลขาธิการสำนักงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กรของเดลต้าเป็นช่องทางการติดต่อหลักสำหรับโครงการริเริ่ม RE100 และจัดหาการวิจัยและทรัพยากรด้านแนวโน้มให้กับ Climate Group ในขณะเดียวกันก็ร่วมมือกับหน่วยงานระดับภูมิภาคทั้งหมดเพื่อประสานงานผลการปฏิบัติงาน ระบุอุปสรรคและทรัพยากรที่สำคัญ

กลยุทธ์การผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน

Renewable Energy

เป้าหมาย RE100 ของเดลต้า คือ การผลิตพลังไฟฟ้าทดแทน 100% ผ่านการดำเนินงานทั่วโลกทั้งหมดของเราภายในปี 2573 เป้าหมายของเราสำหรับการดำเนินงานระดับภูมิภาคคือ เดลต้า ประเทศไทย RE35 และ เดลต้า อินเดีย RE30 ภายในปี 2025 และ RE100 ทุกภูมิภาคภายในปี 2030 ในการดำเนินการนี้ เราได้รับพลังงานหมุนเวียนจากแหล่งพลังงานดังต่อไปนี้:

 • พลังงานทดแทนที่ผลิตเองและใช้เองภายในโรงงาน
 • การจัดซื้อโดยตรง (เช่น PPA)
 • พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากผู้ผลิตพลังงาน (เช่น Green tariffs)
 • การรับรองคุณลักษณะพลังงานที่ไม่ได้รวมกลุ่ม (เช่น iREC, TIGR)
 • พลังงานไฟฟ้าทดแทนจากโครงข่ายไฟฟ้าที่มีใบรับรอง
 • พลังงานไฟฟ้าทดแทนจากโครงข่ายไฟฟ้า 95% ขึ้นไป และไม่มีกลไกในการจัดสรรไฟฟ้าทดแทนโดยเฉพาะ

พลังงานทดแทนใช้เทคโนโลยีการผลิตประเภทต่าง ๆ ได้แก่:

 • พลังงานแสงอาทิตย์ (PV/CSP)
 • พลังงานลม (นอกชายฝั่ง/บนบก)
 • ไฟฟ้าพลังน้ำ
 • เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
 • อื่น ๆ (พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง ชีวมวล รวมทั้งก๊าซชีวภาพ เป็นต้น)

ในปี 2021 เดลต้าในไต้หวันได้ลงนามในสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (PPA) กับ TCC Green Energy Corporation เพื่อจัดซื้อพลังงานไฟฟ้าสีเขียวประมาณ 19 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปี ภาระการถ่ายโอนจะมาจากกังหันลมบนบกที่สร้างโดย Xingbao Wind Farm Group ด้วยกำลังการผลิตอุปกรณ์ 3.6MW ต่อหน่วย ปัจจุบันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมบนบกเหล่านี้มีกำลังการผลิตอุปกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้าร่วมการดำเนินงานของเรา สามารถติดต่อสำนักงาน Delta Thailand SD นอกจากนี้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดรายงาน SD ประจำปีของเดลต้า ประเทศไทยได้อีกด้วย เราขอขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในขณะที่เดลต้าพยายามเป็นบริษัทที่มีส่วนช่วยในการสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าให้กับทุกคน

 


05 ต.ค. 2564