ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวบริษัทฯ

Delta Electronics, Inc.: Statement Regarding Response to the Novel Coronavirus (COVID-19) Crisis

2020.02.14

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทเดลต้าอีเลคทรอนิคส์ได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภายในขึ้น โดยมีหน้าที่วางแผน ดำเนินการ ปฏิบัติ และเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการ เพื่อจำกัดการปฏิบัติงานและความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงานในวิกฤตไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในปัจจุบัน ศูนย์เฝ้าระวังนี้ได้พัฒนา “แผนป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่” บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งแผนดังกล่าวจะมีการจัดลำดับวิกฤตและระบบตอบกลับ บทบาทและความรับผิดชอบ (R&R) ของทีมป้องกัน สภาพแวดล้อมในการทำงานและการจัดการสุขอนามัย การติดตามและดูแลสุขภาพพนักงาน  การจัดการเดินทางเพื่อธุรกิจ ตลอดจนระบบการจัดการสื่อสารภายใน / ภายนอกเกี่ยวกับวิกฤตในครั้งนี้

ศูนย์เฝ้าระวังของเรานำโดยทีมผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงระดับหัวหน้าของภูมิภาคสำคัญ ประกอบไปด้วย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ EMEA (ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา) และอเมริกา ในส่วนของพนักงานของเราในประเทศจีน บริษัทได้ขอให้พนักงานที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่อื่นนอกเหนือจากสำนักงานหรือโรงงานถูกส่งตัวไปกักกันเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการบังคับของท้องถิ่น นอกจากนี้ บริษัทยังมีมาตรการที่เข้มงวดในการเดินทางเพื่อธุรกิจและให้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการประชุมระหว่างภูมิภาคและทีม นอกจากนี้ พนักงานและผู้เข้าเยี่ยมสถานประกอบการณ์ทุกคนในภูมิภาคที่มีการระบาดจะต้องตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกาย ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและรับรองสุขภาพตนเอง ยังมีมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปนเปื้อนภายในอาคารและการเตรียมวัสดุป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งจะถูกปรับใช้ให้สอดคล้องกับคำแนะนำของรัฐบาลท้องถิ่น และปฏิบัติตามคำแนะนำของแต่ละพื้นที่

เดลต้ายังคงติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทั่วโลก นักลงทุนทุกสถาบัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิกฤตไวรัสโคราน่าสายพันธุ์ใหม่ในปัจจุบันและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง และบนเว็บไซต์ของเดลต้ายังมีพื้นที่อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตนี้โดยเฉพาะ

บริษัทยังได้ติดตั้งป้ายอิเล็กทรอนิกส์และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ เช่น อินทราเน็ตเพื่ออัพเดทพนักงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและความคืบหน้าในการจัดการกับสถานการณ์

พื้นที่การผลิตหลักทั้งสี่แห่งในจีนได้กลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้ง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งโรงงานอื่น ๆ ทั่วโลกของเราไม่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ เนื่องจากวิกฤตไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ เดลต้าจะมีการตรวจสอบ ประเมินและปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับข้อบังคับของรัฐบาล และใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าห่วงโซ่อุปทานของเรายังคงมีความยืดหยุ่น รวมถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างแผนกจัดซื้อและซัพพลายเออร์ สำนักงานขายของเราซึ่งตั้งอยู่ในเมืองที่ถูกปิดของประเทศจีนยังคงปิดทำการและพนักงานในพื้นที่เหล่านี้ได้ทำงานจากที่บ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำด้านกฎระเบียบ

เดลต้าจะอัพเดทประกาศนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับสถานการ์นี้เกิดขึ้น

หากคุณต้องการเพิ่มเติม สามารถติดต่อเดลต้าในภูมิภาคของคุณตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง

Location

Contact Person

e-mail

Taipei

Johnny Shih

Johnny.Shih@deltaww.com

Shanghai

May Wu

maywu@deltaww.com

South East Asia (Thailand)

KK Chong

kk.chong@deltaww.com

North East Asia (Japan)

Sakaguchi Tomohide

th.sakaguchi@deltaww.com

Europe, Middle East & Africa

Yalin Tsai

yalin.tsai@deltaww.com

Americas

Ruth Chao

ruth.chao@deltaww.com

Recommended Sites