นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวตลาดหลักทรัพย์

IR Calendar

Event Date Location
Press Release – 2020 Year End Performance วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 23, 2563 - 11:15 - 12:00 PM. www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
Press Release – Q1/2021 วันพฤหัสบดี, เมษายน 29, 2563 - 11:15 - 12:00 PM. www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
Press Release – Q2/2021 วันอังคาร, กรกฎาคม 27, 2563 - 11:15 - 12:00 PM. www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
Press Release – Q3/2021 วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 28, 2563 - 11:15 - 12:00 PM. www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

IR News

Date Subject Download
27 เม.ย. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มี.ค. 2564 Download 384.0 KB
27 เม.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) Download 46.1 KB
31 มี.ค. 2564 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO Download 40.6 KB
31 มี.ค. 2564 การยกเลิกกิจการของบริษัทร่วมทุน Download 232.1 KB
31 มี.ค. 2564 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 Download 379.1 KB
01 มี.ค. 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ Download 245.9 KB
19 ก.พ. 2564 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) Download 309.2 KB
19 ก.พ. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 Download 532.0 KB
19 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) Download 46.0 KB