นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวตลาดหลักทรัพย์

IR Calendar

Event Date Location
Press Release – 2020 Year End Performance วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 23, 2563 - 11:15 - 12:00 PM. www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
Press Release – Q1/2021 วันพฤหัสบดี, เมษายน 29, 2563 - 11:15 - 12:00 PM. www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
Press Release – Q2/2021 วันอังคาร, กรกฎาคม 27, 2563 - 11:15 - 12:00 PM. www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
Press Release – Q3/2021 วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 28, 2563 - 11:15 - 12:00 PM. www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

IR News

Date Subject Download
02 ก.ย. 2564 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม Download 128.6 KB
31 ส.ค. 2564 โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูเปิดทำการปกติ Download 158.9 KB
30 ส.ค. 2564 โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูปิดทำการ_แก้ไข Download 159.5 KB
30 ส.ค. 2564 โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูปิดทำการ Download 221.7 KB
23 ก.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 Download 387.1 KB
23 ก.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) Download 46.6 KB
16 ก.ค. 2564 ชี้แจง Trading Alert List Download 41.3 KB
13 พ.ค. 2564 ชี้แจง Trading Alert List Download 41.3 KB
27 เม.ย. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มี.ค. 2564 Download 384.0 KB
27 เม.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) Download 46.1 KB