ชื่อ - นามสกุล
นายหมิง เจิ้ง หวัง (สตรองเกอร์)
วุฒิการศึกษา
 • EMBA, National Taipei University of Technology ประเทศไต้หวัน
 • Industrial Engineering (Diploma), National Taipei Institute of Technology ประเทศไต้หวัน
ประสบการณ์ทำงาน
  2533-ปัจจุบัน
 • รองประธานกรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
 • 2552 - 2557
 • รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
 • 2542 - 2557
 • กรรมการบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
 • 2533 - 2557
 • รองประธานบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)