November 03, 2017

เดลต้าฯ หนุนสำนักงานการนิคมฯ บางปูเปลี่ยนใช้หลอด LED ตั้งเป้าช่วยลดการใช้ไฟฟ้ากว่าร้อยละ 50

นาย ปิติสุข จิตเกษม  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำทีมจัดการพลังงาน เป็นตัวแทนบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  มอบงานติดตั้งและผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยประหยัดพลังงานของบริษัทฯ แก่สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปู  โดยมีนายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมบางปูเป็นตัวแทนรับมอบเมื่อวันที่  3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปู

 

จากการใช้โซลูชั่นส์และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  เองเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการพลังงาน รวมทั้งการจัดการอย่างจริงจังและเป็นระบบ  บริษัทฯ จึงสามารถลดความเข้มของการใช้ไฟฟ้าและจัดการของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับการยกย่องจากสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าประสบการณ์และนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะสามารถช่วยให้ชุมชนทางธุรกิจของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้หลังจากติดตั้งหลอด LED แทนหลอดฟลูโอเรสเซนต์เดิมในสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปูทั้งหมดจะช่วยให้สำนักงานการนิคมฯ บางปูประหยัดไฟได้ถึงร้อยละ 50  และด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมงซึ่งยาวนานกว่าหลอดฟลูโอเรสเซนต์แบบเดิมถึง 2.5 เท่า  การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ของเดลต้าฯ จึงสามารถช่วยลดปริมาณของเสียอันตรายในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง
Other News
1/5

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.