April 19, 2018

เดลต้าฯ จัดโซลูชั่นส์ควบคุมเครื่องสูบน้ำผ่านเครือข่ายคลาวด์หนุน กนอ. บางปู ลั่นฝนนี้ปลอดน้ำท่วมนิคมฯ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับนายธาดา  สุนทรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) บางปู และ น.ส. นันทวดี  กิติศรี ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โกลบอลยูทิลิตี้เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) พร้อมคณะ ที่อาคารสำนักงานใหญ่เดลต้าฯ จังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาสนี้ นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหารเดลต้าฯ  เป็นประธานส่งมอบโซลูชั่นส์ควบคุมเครื่องสูบน้ำผ่านเครือข่ายคลาวด์ของเดลต้าฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมในเครือข่าย Eco Green Network ของการนิคมฯ  ทั้งนี้ ตั้งแต่พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา เดลต้าฯ ได้เข้าร่วมกับ กนอ. บางปู และ บริษัทในนิคมฯ  352 แห่งในการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติ เชิงบูรณาการโดยอาศัยความร่วมมืออย่างแนบแน่นระหว่างภาครัฐและเอกชน

ในการนี้ นายเกษมสันต์  เครือธร ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มธุรกิจระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ  เป็นตัวแทนเดลต้าฯ ในการให้รายละเอียดผลิตภัณฑ์เราเตอร์เครือข่ายคลาวด์เพื่องานอุตสาหการ รวมถึงระบบ DIACloud ซึ่งสามารถควบคุมและติดตามผลการทำงานของเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดเชื่อต่อคลองระบายน้ำในเขตนิคมฯ บางปูในสถานีต่าง ๆ  ได้อย่างแม่นยำซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยลดปัญหาน้ำท่วมในนิคมได้อย่างเห็นผล  จากนั้นผู้บริหารเดลต้าฯ นำคณะผู้แทนจาก กนอ. และ Gusco เยี่ยมชมโซลูชั่นส์หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์สีเขียวของบริษัท ฯ และปิดท้ายด้วยเดินทางไปเยี่ยมชมสถานีสูบน้ำของกนอ. บางปูเพื่อทดสอบการทำงานของระบบควบคุมฯ ผ่านเครือข่ายคลาวด์ดังกล่าว

หนึ่งในคำมั่นสัญญาที่เดลต้าฯ ให้ไว้กับชุมชนคือบริษัทฯ จะใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นเร่งด่วนของสังคม ทั้งนี้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตส่งออก นิคมฯ บางปู เป็นผลจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชนเมืองในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางปูและเขตแพรกษาซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการระบบคลองระบายน้ำในท้องถิ่น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทำให้เกิดฝนนอกฤดูอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 เดลต้าฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการใช้นวัตกรรมระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำผ่านเครือข่ายคลาวด์เพื่อลดผลกระทบจากปรากฎการณ์ดังกล่าว โดยโซลูชั่นส์ที่ส่งมอบครั้งนี้ประกอบด้วย การออกแบบ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการ ซึ่งมีเร้าท์เตอร์ที่ทำงานผ่านเครือข่ายคลาวด์เป็นอุปกรณ์หลักในการเดินระบบที่บางปู

SHARE THIS ARTICLE
Other News
1/10

© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.