August 07, 2017

เดลต้าฯ มอบทุนสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและทุนระยะยาวแก่นักเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ไต้หวัน) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดภาคเหนือที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น โดยจัดพิธีมอบทุนการศึกษาขึ้นที่สมาคมยูนนานเชียงใหม่และเชียงราย ทั้งนี้กลุ่มบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 17 ปี ในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจาก 15 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ และ 34 โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย โดยแบ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา 270 คนและระดับมัธยมศึกษา 171 คน รวมทั้งสิ้น 441 ทุน มูลค่า 181,420 บาท โดยในจำนวนนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งอยู่ในโครงการดูแลค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนระยะยาวจำนวน 6 ทุน ภายในงาน ตัวแทนจาก บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) นายวิชัย ศักดิ์สุริยา รองประธานฝ่ายการดำเนินงาน คุณแคทลียา พึ่งอุดม คุณฮวง ซู ฉือ คุณจวง ไค ถิง และคุณกัว เหมย จวิน และ มูลนิธิ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ไต้หวัน) คุณเกา อี ฟาน คุณเฉิน เหวิน เฉิน และนายหลิน กวาง หง ผู้ช่วยฝ่ายการต่างประเทศ จากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสเดียวกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนและคุณครูทุกท่าน พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว
Other News
1/3

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.