May 13, 2017

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน ประจำปี 2560
ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) โดยดร.อนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 จำนวน 238 ทุน ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน วัตถุประสงค์ของทุนการศึกษาเดลต้าฯ เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชน พร้อมกับส่งเสริมให้พนักงานทุกคนใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดชีวิต
Other News
1/3

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.