ข่าวสาร กิจกรรม

March 23, 2017

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชม นวัตกรรม เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
23 มีนาคม 2560 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดยว่าที่ ร.ท.เจนวิทย์ แก้ววิทย์ นักการเงินฝ่ายประกันภัยและบริหารทรัพย์สิน พร้อมทีมงานเดลต้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เยี่ยมชม บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจและการดำเนินงานที่ยั่งยืนของเดลต้า ในผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่เกี่ยวกับพลังงานสีเขียว โดยมี นายกิตติศักดิ์ เงินงอกงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้การต้อนรับ นำชมและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) เทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน (Energy Storage Solution) และโซล่าโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Solution)

ด้วยพันธกิจที่ชัดเจนและเติบโตอย่างยั่งยืน เดลต้าฯบริษัทระดับโลกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีศูนย์วิจัยและพัฒนา R&D ใน 10 ประเทศ สำนักงานขายมากกว่า 19 ประเทศ และโรงงานผลิตใน 4 ประเทศ มีรายได้รวมของบริษัทในปี 2016 ทั้งหมด 46,887 ล้านบาท ซึ่งผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของเดลต้าได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เดลต้าฯ เป็นผู้บุกเบิกในการวิจัยพัฒนา ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ และเน้นการส่งออกไปยังตลาดยุโรปและอเมริกามาเป็นเวลานานกว่าทศวรรษ จึงมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีระดับสูง อุปกรณ์ชาร์จไฟยานยนต์ไฟฟ้าและเครื่องอัดประจุไฟฟ้าเป็นอย่างดี เพื่อรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
Other News
1/3