February 23, 2017

เดลต้า ส่งเสริมการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าในประเทศไทย
สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย นำโดย ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยี Delta EV Charger เครื่องชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ าที่ก้าวล้ำของ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) โดย นายกิตติ ศักดิ์ เงินงอกงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้การต้อนรับ พิธีมอบสัญญาแก่ผู้ได้รับการ สนับสนุน 35 ราย ในโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้ า ณ ห้อง อินฟินิตี โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์

บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในบริษัทชัน. นำของโลกที่วิจัยพัฒนา ออกแบบและผลิตเครื่องชาร์จไฟ (Delta EV Charger) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าให้แก่บริษัทยานยนต์ชั้นนำทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาหลายแห่ง งานครั้งนี้จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน และ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย มีวัตถุประสงค์จัดขึน. เพื่อแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม EV Charger สนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการลงทุนจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้น ในอนาคต และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในประเทศไทย
Other News
1/3

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.