March 16, 2018

เอสซีจี เคมิคอลส์หารือเดลต้า เล็งพัฒนาโซลูชันส์พลังงานแสงอาทิตย์

สมุทรปราการ  16 มีนาคม 2561 - บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชม บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ ที่อาคารสำนักงานใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ เอสซีจี เคมิคอลส เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของเครือซีเมนต์ไทยที่ซึ่งเป็นเจ้าตลาดกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย   ในการนี้ นาย ชาตรี เกตุทอง ผู้จัดการฝ่ายพลังงาน เอสซีจีเคมิคอลส์ และคณะได้เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ของเดลต้าฯ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจการผลิตพลังงานจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำแห่งแรกในประเทศไทยที่เอสซีจีเคมิคอลส์ ระยอง อันเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดในวงกว้างอีกทางหนึ่ง   ทั้งนี้ นายกิตติศักดิ์   เงินงอกงามผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจภูมิภาคของเดลต้าฯ เป็นผู้นำเยี่ยมชมโซลูชันส์ด้านพลังงานทดแทนของเดลต้า โดยไฮไลท์อยู่ที่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Delta RPI M50A ขนาด 50 กิโลวัตต์ที่มีน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงสุดถึง 98.6% ซึ่งติดตั้งและใช้งานจริงในระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำนักงานใหญ่เดลต้าฯ

ขณะนี้ทั้งเดลต้าฯ และ เอสซีจี เคมิคอลส์กำลังดำเนินการพัฒนาโซลูชั่นส์พลังงานสะอาด  โดยมีความเป็นไปได้ว่าโซลูชั่นส์พลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงของเดลต้าฯ จะช่วยให้ธุรกิจพลังงานสะอาดของเอสซีจี เคมิคอลส์เดินหน้าไปได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะก่อให้เกิดโอกาสในการเข้าถึงพลังงานสะอาดในสังคมวงกว้างเพิ่มขึ้น   ทั้งนี้ธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปิโตรเคมี   โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเองพัฒนาทุ่นลอยน้ำและระบบยึดโยงที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศและการใช้งานหนัก  จนทำให้เกิดการต่อยอดสู่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำแห่งแรกในประเทศไทย ที่อ่างเก็บน้ำนิคมอุตสาหกรรม RIL มาบตาพุด จ. ระยอง  เดลต้าฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำควบคู่ไปกับการยกระดับเครือข่าย R & D ทั่วโลกและเทคโนโลยีพลังงานที่ล้ำสมัยที่สุด  เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านโซลูชั่นส์ด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการพัฒนาภาคพลังงานทดแทนของเดลต้าฯ  เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่จะเสนอนวัตกรรมโซลูชั่นส์พลังงานสะอาดเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งในระดับชาติและระดับโลก

Other News

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.