February 02, 2017

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย ) คว้าสองรางวัลดีเด่นจากเวที SET AWARDS 2016

นาย ดิ๊ก เซีย  ประธานบริหาร บมจ. เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน  เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับรางวัล บริษัทผลการดำเนินงานดีเด่นประเภทบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 30,000 – 100,000 ล้านบาท  และรางวัล ผู้นำองค์กรสูงสุดดีเด่น จากเวที SET AWARDS 2016 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร  ขึ้นเป็นครั้งที่ 12  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ mai ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองเบื้องต้น 545 แห่ง  และ บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 30,000 – 100,000 ล้านบาท 40 แห่งซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลด้านผลการดำเนินงานในรอบสุดท้าย  บมจ. เดลต้าประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น  ใน 3 บริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นประจำปี 2559   โดยพิจารณาจาก ความโดดเด่นในด้านต่างๆ ทั้งด้านการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

นอกจากนี้ นาย ดิ๊ก เซีย ประธานบริหาร บมจ. เดลต้าประเทศไทย ยังได้รับคัดเลือกให้เป็น ใน 9 ผู้นำองค์กรดีเด่นของบริษัทจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์ SET และ mai  ที่ผ่านการคัดเลือกมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศ  โดยพิจารณาจาก ความเป็นผู้นำ   วิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์  การส่งเสริมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนการเป็นผู้นำเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 

Other News
1/2

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.