สารจากคณะกรรมการ

ในปี 2559 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สำคัญยิ่งสำหรับบริษัทฯ เนื่องจากเราได้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านซึ่งล้วนมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้บริษัทฯ พร้อมก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างมั่นคง และในปี 2560 นี้ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 ซึ่งจะเป็นอีกปีหนึ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับพวกเราทุกคน

ในด้านรายได้ บริษัทฯ ได้ทำการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์โดยมีทีมทำงานใหม่เข้ามา คือทีมที่เมืองหางโจวประเทศจีนและทีมที่เมืองบังกาลอร์ในประเทศอินเดีย โดยธุรกิจ ODM และธุรกิจฮาร์ดแวร์นั้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะขยายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเพาเวอร์ซัพพลายและสินค้าพัดลมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรถยนต์ทั้งชนิดที่ใช้ไฟฟ้าและที่ใช้น้ำมันในการขับเคลื่อน ซึ่งทำให้เราสามารถขยายฐานลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกา สำหรับธุรกิจภูมิภาคบริษัทฯ ได้พยายามที่จะขยายธุรกิจการให้บริการและโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบไฟฟ้าให้กับองค์กรที่ให้บริการสาธารณูปโภคมากขึ้นโดยเริ่มจากประเทศอินเดีย ซึ่งธุรกิจบริการและโซลูชั่นนี้จะเป็นตัวจักรสำคัญในการที่จะเพิ่มอัตราการทำกำไรของธุรกิจภูมิภาคของบริษัทฯ ในระยะยาว

ในขณะเดียวกัน เมื่อบริษัทฯ เริ่มมีการขยายสินค้า เราก็ต้องมีการขยายโรงงานหรือส่วนการผลิตของเพาเวอร์ซัพพลายและพัดลมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรถยนต์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่น่าจะเกิดขึ้นในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงทำการลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการไปตั้งโรงงานที่ประเทศพม่าเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลนแรงงานและการเพิ่มขึ้นของค่าแรงในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการเตรียมการในอนาคตว่าจะให้โรงงานในประเทศไทยนั้นทำการผลิตชิ้นส่วนและสินค้าสำเร็จรูปที่สำคัญ ในขณะที่ชิ้นส่วนที่ต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากและการประกอบจะทำที่ประเทศอื่น ดังนั้น การเจริญเติบโตของยอดขายในอนาคตของบริษัทฯ น่าจะมาพร้อมกับอัตรากำไรที่ดีขึ้นหากเราสามารถจัดการด้านแรงงานได้ตามแผนการที่ตั้งไว้

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของยุค Internet of Things (IoT) ที่ความเร็วและคุณภาพของบริการนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความสำคัญของทุกๆ บริษัท เดลต้า ประเทศไทยจึงได้จัดตั้งสำนักงานเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งในประเทศอินเดียและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ต้นปี 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้บริการที่ดีกว่าและรวดเร็วกว่าให้กับลูกค้าของเราของเราและให้สำนักงานดังกล่าวทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนา IoT เพื่อให้บริษัทฯแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ นอกจากนี้ผู้บริหารยังใส่ใจกับการพัฒนาด้านบริการและคุณภาพของสำนักงานที่ดำเนินงานอยู่ โดยสินค้าที่ขายนั้นจะเริ่มจากการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมแล้วขยายเข้าไปสู่ธุรกิจระบบศูนย์กลางการเก็บ (data center) และ ระบบอัตโนมัติที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม (industrial automation ตลอดจนพลังงานทดแทน ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการต่อยอดจากยอดขายและช่องทางการให้บริการที่เป็นเลิศของบริษัทฯ โดยคาดว่ายอดขายจากการดำเนินการนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพร้อมผลกำไรในช่วงปลายปีนี้ หรือต้นปี 2561

การดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วจะยังคงดำเนินต่อไปในปี 2560 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขายและการทำกำไรในธุรกิจทั้ง 2 ประเภทของบริษัทฯ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังดูผันผวน บริษัทฯ คาดว่าจะมีผลเชิงบวกจากนโยบายเศรษฐกิจต่างๆ เช่น การยกเลิกธนบัตรในอินเดียและภาวะตลาดอเมริกา เป็นต้น ทั้งนี้ ปัญหาเศรษฐกิจที่ยังมีอยู่ในหลายพื้นที่ของโลกทำให้คณะผู้บริหารจะยังคงนโยบายการถือครองเงินสดจำนวน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจในปัจจุบันและกับการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ

ท้ายที่สุดนี้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณพันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ตลอดจนผู้ถือหุ้นทุกท่านพวกเราจะมุ่งมั่นและทุ่มเททำงานหนักเพื่อยกระดับบริษัทฯ ของเราให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นที่บริษัทฯ ทำอย่างสม่ำเสมอทุกปีตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา เราจะตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เราสามารถปรับตัวในสภาวะตลาดที่ผันแปรและรับมือกับแรงกดดันต่างๆ ได้เป็นอย่างดีตามที่ผู้ถือหุ้นให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนเรามาโดยตลอด
เจมส์ อึ้ง
ประธานกรรมการ
ดิ๊ก เชีย
ประธานบริหาร