เกี่ยวกับเดลต้า

ลูกค้าที่สำคัญของบริษัท

บริษัทในกลุ่มเดลต้า ได้ตระหนักดีว่าคุณภาพมิได้มาจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากกระบวนการ การดำเนินงาน ทุกขั้นตอน การเข้มงวดกับมาตรฐานด้านคุณภาพทำให้กลุ่มเดลต้ามักได้รับเลือกให้เป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับบริษัทชั้นนำของโลก อันได้แก่ Dell, HP, Gateway, IBM, NEC, Fujitsu และบริษัทชั้นนำอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเมื่อใด ก็ตามที่บริษัทชั้นนำเหล่านั้นต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ บริษัทในกลุ่มเดลต้า จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตสินค้าให้แก่บริษัทดังกล่าวเสมอ

› ALU
› Emerson
› Juniper
› SGI
› Apple › EMC › Lear › Sharp
› Avaya › Ericsson › LSI › Sidler
› Arrow › Fagor › Microsoft › Sony
› Bendix › Ford › Mitsubishi › StanleyBlack&Decker
› Brocade › Fujitsu › Motorola › Sun
› Ceragon › GM › NEC › TDK
› Cisco › Google › Nokia-Siemens › Valeo
› Continental › Hisense › Panasonic › Visteon
› Daikin › Hitachi › Pace › Whirlpool
› Dell › Hua-Wei › Philips › WET
› Delphi › HP › Phoenix › Xerox
› Daimler › H3C › Saeco (Philips) › Zurn
› Eaton › IBM › Samsung  
› ECI › IEB › Seat  

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.