เกี่ยวกับเดลต้า

ฝ่ายบริหาร

(Click on photo to see more information)
 • นายเซีย เชน เยน (ดิ๊ก)

  ประธานบริหาร
 • นาย อนุสรณ์ มุทราอิศ

  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและ ทรัพยากรบุคคล
 • นาง อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ

  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
 • นาย ชิน หมิง เฉิน

  CIO
 • นาย วิชัย ศักดิ์สุริยา

  รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ

© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.