เกี่ยวกับเดลต้า

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

(Click on photo to see more information)
  • นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

    ประธานคณะกรรมการสรรหาร และกำหนดค่าตอบแทน
  • นาย อนุสรณ์ มุทราอิศ

    กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
  • นาย ชู ชี หยวน (โรเจอร์)

    กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน