เกี่ยวกับเดลต้า

คณะกรรมการตรวจสอบ

(Click on photo to see more information)
  • นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

    ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

    กรรมการตรวจสอบ
  • นาย ชู ชี หยวน (โรเจอร์)

    กรรมการตรวจสอบ

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.